גשרי רכבת
גשרי דרך
גשרי הולכי רגל
מנהרות רכבת
מנהרות דרך
מעברים חקלאים
מבני דרך
תשתיות רכבת
תשתיות כביש
תכנון כבישים

כביש חוצה ישראל - קטע 19

במסגרת הקמת קטע 19 של כביש חוצה ישראל תוכננו על ידי פ.ק.צ. מספר רב של גשרים
ומבני דרך כגון מעברים חקלאים עיליים ותחתיים, מעבירי מים, קירות תמך.

מזמין העבודה - חב' חוצה ישראל

מתכנן ראשי של הפרויקט - חב' מהוד

אדריכל גשרים - איתן קימל, קימל-אשכולות אדר'

אדריכל נוף - מוריה-סקלי

תקופת ביצוע - 2002-2007

במסגרת מכרז מקדים בוצעו גשרים החוצים את כביש חוצה ישראל - שני גשרי נחל תימנה,
מעבר מעל מסילת רכבת נען-ב"ש, גשרי דרך בכבישים 383 ו-353 ומעבירי מים גדולי ממדים בחציית המסילה.

קבלן המבצע של הפרויקט המקדים - חב' אשקריט.

שנות ביצוע הפרויקט - 2003-2005.

במסגרת מכרז להקמת מערכת מעברים חקלאים עיליים תוכננו על ידי פ.ק.צ.
5 מעברים בתכנון מוקדם והושלמו בתכנון מפורט 3 מעברים.

קבלן המבצע של הפרויקט - חב' פבר

שנות ביצוע - 2004-2006

מעבר חקלאי עילי דגם חוצה ישראל

במסגרת שני מכרזים נוספים בוצעו מבנים כלהלן:

קבלן ראשי - חב' רולידר, קבלן גשרים - חב' אשקריט:
שני גשרים נפרדים בחציית נחל האלה
שני גשרים נפרדים בחציית נחל גוברין
מעבירי מים/מעברים תחתיים בנחלים רי"ף, ברקאי, דכרין, עזרר
מעבירי מים.

קבלן ראשי - חב' אוליצקי, קבלן גשרים - חב' אשקריט:
שני גשרים נפרדים בחציית נחל לכיש
מעבירי מים.
גשר דרך בכביש 383 מעביר מים מעבר חקלאי עילי
דגם חוצה ישראל
גשר האלה מעבר תחתי גשרי נחל לכיש
  מפת האתר | צור קשר  
03-7916916      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים