גשרי רכבת
גשרי דרך
גשרי הולכי רגל
מנהרות רכבת
מנהרות דרך
מעברים חקלאים
מבני דרך
תשתיות רכבת
תשתיות כביש
תכנון כבישים

מחשוב

מערכת ניהול תכנון

1.עקרונות של מערכת ניהול התכנון.


כיסוד לפיתוח מערכת ניהול התכנון נלקחו שלושה גורמים קיימים בהליך התכנוני המפורטים להלן:

כידוע רשימת מסמכי הביצוע (תכניות ומפרטים) מהווה בסיס לכל פרויקט.
בדרך כלל תכולת הפרויקט של הגשר/מבנה מוגדרת בהערכה בשלבים הראשונים של התכנון על סמך רשימת התכניות הנדרשות לביצוע המבנה. רשימה זו מהווה בסיס למעקב אחרי הכנת מסמכי התכנון ועריכת שינויים ועדכונים במסמכים לרבות תנועתם במשרד והחוצה (העברה בין מתכננים, מסירה למזמין, לגורמים מאשרים, למבצע וכד').


אירגון נכון של הפרויקט דורש ריכוז מערכת מסמכים הכוללת תכניות, מפרטים, חישובים, מכתבים, סיכומי דיון, מסמכי ביצוע, חשבונות וכד' בצורה המאפשרת איתור וגישה קלה לחומר הנ"ל.


המצאות מספר פרויקטים בעבודה המתוכננים בו זמנית וארכיון פרויקטים שהסתיימו, דורשים ארגון תואם המאפשר נגישות מרבית לחומר התכנוני המחולק לפי הפרויקטים.

תכנות של המערכת נעשה בעזרת שימוש באמצעים חדישים ביותר ומתבסס על סביבת ניהול מאגרי נתונים.

המערכת פותחה לפני כ-5 שנים ונמצאת בשימוש בחב' פ.ק.צ. ובשלוחתה במוסקבה חב' פרומוס יותר מארבע שנים.

השימוש במערכת איפשר לפתור בצורה יעילה את המטרות שלהלן:

 • שמירה יעילה ובטוחה של נתוני התכנון לרבות גיבוי אוטומטי (גיבוי "חם" של נתונים עדכניים כל 40 דקות
  ושמירת הנתונים לדיסק גיבוי פעמיים ביממה);
 • גישה מוגדרת ע"י הרשאות לנתוני תכנון שונים;
 • גישה "בשלט רחוק" לעבודה עם מערכת באמצעות Internet; מוש בכל התכנות הנחוצות למטרות תכנון
  (רובן מבוססות על סביבת Windows) תחת סביבה של המערכת עם שמירת הנתונים במאגרה;
 • טול מוחלט של עבודה עם תיקיות של Windows כאשר כל הנתונים נשמרים במאגרי מידע של המערכת
  ומוכנתם לעבודה באחריות של מנהל המערכות;
 • המערכת תומכת מספר שפות (בגירסתה הנוכחית – עיברית, אנגלית ורוסית);

השימוש במערכת מאפשר להגדיר במושג "מסמך" בין את אלו:

 • שרטוטים בפורמט dwg;
 • שרטוטים בפורמט plt;
 • קבצים של חבילת Microsoft Office - doc,xls,ppt;
 • קבצי תמונות בפורמטים שונים – jpeg,tif וכד';
 • נתונים קבוצתים של מערכות חישוב.

כמו כן המערכת מגדירה את שלד של הפרויקט על כל חלקיו.

הפועל היוצא של מערכת ניהול התכנון הן:

 • כל עובדי המשרד פועלים לפי רשימות פרויקטים בלבד;
 • כל הפעולות במסגרת הפרויקט מתבצעות תחת המערכת;
  כל מסמך של המערכת תואם לפרק מסוים של הפרויקט שהוא שייך לו;
 • להתכנות הנחוצות לתכנון הפרויקט לכל חלקיו מופעלות בסביבת המערכת כאשר המערכת, ולא המשתמש,
  מבצעת את כל הפעולות הקשורות לשמירת ועיבוד הנתונים;
 • זמן העבודה נטו של המשתמש נרשם באופן אוטומטי בהתאם לשימוש בתכנות השונות;
 • הנגישות למסמכי המערכת מוגדרת באמצעות ההרשאות אשר מונעות פעולות לא רצויות;
 • - במאגר הנתונים נשמרות מהדורות קודמות עם אפשרות לחזור לגירסה קודמת והגדרתה כמסמך נוכחי

2. תת מערכות עיקריות של המערכת

2.1 תת מערכת לניהול רשימות פרויקטים


צורת המסך המהווה רשימת פרויקטים המסודרת לפי מספרים ושמות.
פרויקטים בעלי מספר מבנים מופיעים עם סימון "+". לחיצה על סימן זה פותחת רשימת של כל המבנים הכוללים את הפרויקט.
שימוש בתת מערכת מתבצע ע"י לחיצת הכפתורים Documents, Letters, Tasks, Statements, Phone Tasks ומאפשרים גישה לתת מערכות שונות.


2.2 תת מערכת לניהול מסמכים


המסך של תת המערכת מחולק לשני חלקים – בצד שמאל נמצא עץ הפרויקט ו/או מבנה
(רשימת פרקי הפרויקט/המבנה) ובצד ימין רשימת המסמכים. רשימת פרקי הפרויקט מאפשרת גישה נוחה ומהירה לכל אחד מהמסמכים.

הפרקים מסודרים לפי הנושיאים כלהלן:

* תכניות (שרטוטים) עם רשימת תת פרקים אלו:

 • תכניות כלליות;
 • נציבים;
 • מבנה עליון;
 • פרטי מיסעה;
 • אלמנטים טרומיים;
 • תכניות כביש;
 • XREF.

* מסמכים כתובים:

 • רשימת תכניות;
 • מפרטים טכניים;
 • כתבי כמויות;
 • חשבונות;

* חישובים:

 • חישובים קונסטרוקטיביים (תוכה 3-KR לחישוב גשרים מבטון דרוך וגשרים מרוכבים כחלק ממערכת CBD);
 • חישובים ע"י מערכת STRAP;
 • GEOM– חישובים גיאומטריים באמצעות תוכנות MOSPRO ו-SINEP;

* צילומים ותמונות;

* חשבונות ומסמכים כלכליים;

* התכתבות וסיכומים;

המערכת מאפשרת ביצוע פעולות רבות עם המסמכים הנ"ל:

Edit– עדכון ועריכת המסמכים. הפונקציה אפשרית רק עבור המסמכים שטרם נמסרו.
מסמך שיצא מהמשרד "נסגר" באופן אוטומטי ואינו ניתן לשינוי;

View;

Properties– הגדרת תכונות המסמך לרבות הרשאה;

New Version– פתיחת גירסה חדשה של המסמך המבוססת על הגירסה הקודמת. המערכת מאפשרת פתיחתה רק עם תיאור סיבה.

History– היסטוריה שינויים ועריכות של המסמך. הפונקציה מאפשרת לחזור לכל אחת מהגירסאות ולקבוע אותה כנוכחית;

Save & Load– אפשרות להטמעת מסמכים במערכת והוצאתם;

Bookmark– סימון מסמכים לצורך קיצור דרך הגעה;

Delete– מחיקת מסמך. פונקציה "פתוחה" רק לבעלי הרשאה גבוהה.

Search– חיפוש מסמכים בהתאם למאפיינים שונים.

2.3 תת מערכת מטלות והתרעות


תת מערכת המיועדת להטלת מטלות לעובדים ומעקב על ביצוען .
המטלות מופיעות על המסך בעת כניסה למערכת עם סימון התרעה על מועד ביצוען. ההתרעה נעלמת רק לאחר ביצוע המטלה ואישור של הבודק על ביצועה.


2.4 תת מערכת יומן


תת מערכת לניהול פגישות בה ניתן גם לסמן חומר מתוך המערכת הנדרש לישיבה והמסמכים מצורפים באופן אוטומטי.


2.5 תת מערכת "שדה חתום"


המערכת מסמנת במקומות המוגדרים מראש את השם של המשתמש שעבד על המסמך, לדוגמה – שם השרטט בשדה כוטרת של התכנית.


2.6 תת מערכת דו"חות


כנזכר לעיל המערכת נמצאת במעקב על העבודות המבוצעות. ניתן באמצעות המערכת לקבל דו"חות שעות עבודה בפועל על כל אחד מהפרויקטים, המבנים, השרטוטים, החישובים וכד'.

המערכת עוקבת אחר זמן עבודה נטו – במקרה שאין פעולות במסמך יותר מ-10 דקות המערכת מפסיקה מדידת הזמן (מסמך לא פעיל).


 

 

  מפת האתר | צור קשר  
03-7916916      
Signed by  סידיטק - בניית אתרים